20 °C, 3.8 m/s, 68 %

JPD2014/214/AK

JPD2014/214/AK

(id.Nr.JPD2014/214/AK)
Piedāvājums jāiesniedz līdz 2015.gada 16.februārim plkst. 15.00 Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā, Lielā ielā 11, Jelgavā, LV-3001, 131.kabinetā.
 
Kontaktpersona: Iepirkuma komisijas sekretāre Indra Soldāne, e-pasts: Indra.Soldane@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005546, fakss 63005511.
 
Rezultāti:
Pretendenti un to piedāvātā līgumcena, ar kuriem nolemts slēgt vispārīgo vienošanos:
SIA “Enefit” 142 EUR/MWh
AS „Latvenergo” 140 EUR/MWh
SIA „INTER RAO LATVIA” 100 EUR/MWh
SIA „GETON ENERGY” 80 EUR/MWh
 
Lēmuma pieņemšanas datums: 26.02.2015.

Grozījumi (1.69 mb)
Ieinteresētajiem piegādātājiem (400.44 kb)
PIELIKUMI ar grozījumiem (526 kb)
PIELIKUMI (500.5 kb)