-4.4 °C, 0.9 m/s, 92.6 %

JPD2014/216/AK

JPD2014/216/AK

(id.Nr.JPD2014/216/AK)
Piedāvājums jāiesniedz līdz 2015.gada 10.martam plkst. 14.00 Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā, Lielā ielā 11, Jelgavā, LV-3001, 131.kabinetā, darbdienās: pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.30.
Kontaktpersona, kura tiesīga sniegt organizatorisku informāciju par konkursu: Komisijas sekretāre Indra Soldāne, e-pasts: indra.soldane@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005546.
 
Iepirkuma rezultāti:
Lēmuma pieņemšanas datums:  13.04.2015.
Uzvarētājs:  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „MĪTAVAS ELEKTRA” (reģistrācijas Nr.43603009810)
Līgumcena: EUR 933 661,40 (bez PVN)

Vienošanās (17.85 kb)
Luksoforu saraksts bez IP 19 01 2015 (19.79 kb)
PIELIKUMI (777.71 kb)