15.8 °C, 1.4 m/s, 84.2 %

JPD2015/100/MI

JPD2015/100/MI

Kontaktpersona: iepirkuma komisijas sekretāre Indra Soldāne
e-pasta adrese: Indra.Soldane@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005546, fakss 63005511

 

Līgums – http://jip.jelgava.lv/publiskie-iepirkumi/izpilditie-iepirkumi/1054-biroja-un-it-aprkojuma-piegde-un-uzstdana-identifikcijas-nrjpd2015100mi

Līgums

LĒMUMS_1 DAĻA.pdf

2 dala lemums (33.34 kb)
3 dala lemums (32.93 kb)