28.7 °C, 3.1 m/s, 31.5 %

JPD2015/134/MI

JPD2015/134/MI

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā, Lielā ielā 11, Jelgavā, LV-3001, 131.kabinetā, darbdienās: pirmdienās no plkst.8.00 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst.8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst.8.00 līdz 14.30, pusdienas pārtraukums no plkst.12.00 līdz 13.00.

Kontaktpersona: Iepirkuma komisijas sekretāre Anna Rubene, e-pasta adrese: anna.rubene@dome.jelgava.lv, t.63005519; fakss:63005511.

Līgums

Lēmums.pdf