19.5 °C, 3.3 m/s, 54.4 %

JPD2015/142/AK

JPD2015/142/AK

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2015.gada 2.novembra plkst. 15.00 Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā, Lielā ielā 11, Jelgavā, LV-3001, 131.kabinetā, darbdienās: pirmdienās no plkst.8.00 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst.8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst.8.00 līdz 14.30.

Kontaktpersona, kuras tiesīgas sniegt organizatorisku informāciju par Konkursu: Komisijas sekretāre Anna Rubene 63005519, e-pasts: anna.rubene@dome.jelgava.lv.

 

Rezultāti:
SIA „KULK” reģ. Nr.41703007150
Līgumcena: 121848.80 euro (viens simts divdesmit viens tūkstotis astoņi simti četrdesmit astoņi euro 80 centi).
Lēmums pieņemts 01.12.2015

Nolikums.pdf

Pielikumi (81.92 kb)