-4.6 °C, 0.6 m/s, 93.6 %

JPD2015/143/MI

JPD2015/143/MI

Iepirkums tiek organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitās daļas 3.punktu, nepiemērojot panta ceturto un piekto daļu, jo iepirkuma „” identifikācijas Nr.JPD2015/130/MI otrajā daļā „IT aprīkojuma piegāde un uzstādīšana” iesniegts iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām neatbilstošs piedāvājums

 

Līgumi par 2.1., 2.2. un 2.3.sadaļu – http://jip.jelgava.lv/publiskie-iepirkumi/izpilditie-iepirkumi/1084-biroja-un-it-tehnikas-piegde-idnrjpd2015143mi

Līgums

LĒMUMS.pdf