18.3 °C, 2.7 m/s, 78.4 %

JPD2015/144/MI

JPD2015/144/MI

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 16. daļas 3.punktu.

Līgums

LĒMUMS.pdf