23.8 °C, 7.9 m/s, 50.8 %

JPD2015/152/MI

JPD2015/152/MI

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2015.gada 26.oktobra plkst.13.30 Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā Lielā ielā 11, Jelgavā, LV-3001, 131.kabinetā.

Kontaktpersona: iepirkuma komisijas sekretāre Dace Dimanta, e-pasta adrese: iepirkumi@dome.jelgava.lv, t.63005484; fakss:63005511.

 

Līgums 1., 2., 3. un 4.daļa – http://jip.jelgava.lv/publiskie-iepirkumi/izpilditie-iepirkumi/1094-demonstrcijas-tehnikas-piegde-un-uzstdana-jelgavas-pilstas-pavaldbas-izgltbas-iestdm-identifikcijas-nr-jpd2015152mi

Līgums

Lemums 1 dala (772.18 kb)
Lemums 2 dala (768.5 kb)
Lemums 3 dala (801.32 kb)
Lemums 4 dala (775.17 kb)
Ligums JPD2015 152 MI 1 dala SIA BBT (2.24 mb)
Ligums JPD2015 152 MI 2 dala SIA BBT (540.78 kb)
Ligums JPD2015 152 MI 3 dala SIA BBT (696.33 kb)
Ligums JPD2015 152 MI 4 dala SIA BBT (3.96 mb)