4.8 °C, 4.1 m/s, 55.8 %

JPD2015/154/AK

JPD2015/154/AK

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2015.gada 23.novembrim plkst. 14.00 Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā, Lielā ielā 11, Jelgavā, LV-3001, 131.kabinetā.

Kontaktpersona: komisijas sekretāre Anna Rubene 63005519, e-pasts: anna.rubene@dome.jelgava.lv.

 

 Rezultāti:
SIA „Mītavas Elektra” reģ. Nr.43603009810
Līgumcena: 43165.00 euro (četrdesmit trīs tūkstoši viens simts sešdesmit pieci euro 00 centi), bez PVN.
Lēmums pieņemts 08.12.2015

NOLIKUMS.pdf

IEINTERESETAJIEM PIEGADATAJIEM (459.34 kb)
Pielikumi (655.07 kb)