5 °C, 4.4 m/s, 51.6 %

JPD2015/172/AK

JPD2015/172/AK

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2016.gada 4.janvārim plkst. 14.00 Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā, Lielā ielā 11, Jelgavā, LV-3001, 131.kabinetā, darbdienās: pirmdienās no plkst.8.00 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst.8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst.8.00 līdz 14.30.

Kontaktpersona, kura tiesīga sniegt organizatorisku informāciju par Konkursu: Komisijas sekretāre Dace Dimanta 63005484, e-pasts: dace.dimanta@dome.jelgava.lv.

 

Iepirkuma rezultāti:

Uzvarētājs SIA „ARGA” (vienotais reģistrācijas Nr. 50003086341), kura piedāvājums atbilst konkursa nolikuma nosacījumiem un ir piedāvājums ar viszemāko vienību cenu summu (bez pievienotās vērtības nodokļa) 1090.30 euro (viens tūkstotis deviņdesmit euro 30 centi).
Lēmums pieņemts: 25.01.2016.

NOLIKUMS.pdf

4 pielikums Tehniskais piedavajums (55.19 kb)
Pielikumi (57.56 kb)