17 °C, 4.1 m/s, 95.7 %

JPD2015/175/MI

JPD2015/175/MI

Kontaktpersona: iepirkuma komisijas sekretāre Dace Dimanta, e-pasta adrese: Dace.Dimanta@dome.jelgava.lv, t.63005484; fakss:63005511.

 

Līgumi 1.un 2.daļai – http://jip.jelgava.lv/publiskie-iepirkumi/izpilditie-iepirkumi/1112-sporta-inventra-piegde-jelgavas-pilstas-pavaldbas-izgltbas-iestdei-jelgavas-2interntpamatskola-identifikcijas-nr-jpd2015175mi

Līgums

Lēmums 1_daļai.pdf

Lemums 2 dalai (58.73 kb)