-1.8 °C, 4.9 m/s, 88.8 %

JPD2015/88/MI

JPD2015/88/MI

Kontaktpersona: Iepirkuma komisijas sekretāre Dace Dimanta, e-pasta adrese: Dace.Dimanta@dome.jelgava.lv, t.63005484; fakss:63005511.

 

Līgums iepirkuma 1.daļai: http://jip.jelgava.lv/publiskie-iepirkumi/iepirkumi/izpilditie-iepirkumi/1032-telpu-remontdarbi-etrs-jelgavas-pilstas-pavaldbas-izgltbas-iestds-identifikcijas-nrjpd201588mi

Līgums iepirkuma 3.daļai: http://jip.jelgava.lv/publiskie-iepirkumi/iepirkumi/izpilditie-iepirkumi/1032-telpu-remontdarbi-etrs-jelgavas-pilstas-pavaldbas-izgltbas-iestds-identifikcijas-nrjpd201588mi

Līgums 2.daļa – http://jip.jelgava.lv/publiskie-iepirkumi/iepirkumi/izpilditie-iepirkumi/1032-telpu-remontdarbi-etrs-jelgavas-pilstas-pavaldbas-izgltbas-iestds-identifikcijas-nrjpd201588mi

Līgums iepirkuma 4.daļai – http://jip.jelgava.lv/publiskie-iepirkumi/iepirkumi/izpilditie-iepirkumi/1032-telpu-remontdarbi-etrs-jelgavas-pilstas-pavaldbas-izgltbas-iestds-identifikcijas-nrjpd201588mi

Līgums

Lēmums 1_daļā_bezpar.docx

Lemums 2 dala (24.09 kb)
Lemums 3 dala (22.53 kb)
Lemums 4 dala (23.25 kb)