4.8 °C, 4.8 m/s, 89.7 %

JPD2016/1/AK

JPD2016/1/AK

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2016.gada 12.maija plkst. 14.00 Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā, Lielā ielā 11, Jelgavā, LV-3001, 131.kabinetā, darbdienās: pirmdienās no plkst.8.00 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst.8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst.8.00 līdz 14.30.
Kontaktpersona, kura tiesīga sniegt organizatorisku informāciju par konkursu: Komisijas sekretāre Indra Soldāne, e-pasts: Indra.Soldane@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005546.

 

 Iepirkuma rezultāti:
2.daļa – saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38.panta pirmo daļu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu izbeigt iepirkuma procedūru iepirkuma 2.daļā, jo nav saņemti piedāvājumi.

Lēmuma pieņemšanas datums: 16.05.2016.

Iepirkuma rezultāti 1.daļa:
Lēmuma pieņemšanas datums:  30.05.2016.
Uzvarētājs:  SIA „ASTARTE-NAFTA”, reģistrācijas Nr.40003276964
Iegūtais punktu skaits: 99,09 punkti

NOLIKUMS.pdf

GROZIJUMI 11 04 2016 (29.26 kb)
IEINTERESETAJIEM PIEGADATAJIEM 05 05 2016 (31.08 kb)
LIGUMS (26.83 kb)
Nolikuma pielikumi ar 11 04 2016 grozijumiem (40.81 kb)
Nolikums ar 11 04 2016 grozijumiem (582.71 kb)
PIELIKUMI (51.07 kb)
PRECIZEJUMS (30.17 kb)