25.4 °C, 2.4 m/s, 42.1 %

JPD2016/102/MI

JPD2016/102/MI

Kontaktpersona: Iepirkuma komisijas sekretāre Anna Rubene, e-pasta adrese: Anna.Rubene@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005519; fakss: 63005511.

Iepirkuma komisija pieņēma lēmumu pārtraukt iepirkumu „Būvprojekta “Meža kapu teritorijas paplašināšana Bauskas ielā 12C, Jelgavā” 1. un 2.kārtas realizācija” (id.Nr.JPD2016/102/MI), jo nepieciešams veikt būtiskus grozījumus iepirkuma dokumentācijā un tehniskajās specifikācijās.

Instrukcija.pdf

5 pielikums Izsledzamie darbi (36 kb)
6 pielikums Buvprojekts (7.27 mb)
Lemums (409.13 kb)
Lokala tame 1 2 karta (92.5 kb)
PIELIKUMI (61.1 kb)