25.4 °C, 2.4 m/s, 42.1 %

JPD2016/114/MI

JPD2016/114/MI

 Iepirkums tiek organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu, nepiemērojot šā panta piekto daļu, jo iepirkumā „” identifikācijas Nr.JPD2016/91/MI netika saņemti piedāvājumi 5.daļā „ Televizori un displeji” (Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitās daļas 4.punkts).
Piedāvājums jāiesniedz līdz 2016.gada 1.septembrim plkst. 15.00.
Kontaktpersona: Iepirkuma komisijas sekretāre Dace Dimanta, e-pasta adrese: Dace.Dimanta@dome.jelgava.lv, tālr. 63005484, fakss: 63005511.

 

Līgumi  http://jip.jelgava.lv/publiskie-iepirkumi/izpilditie-iepirkumi/1195-demonstrcijas-tehnikas-piegde-un-uzstdana-jelgavas-pilstas-pavaldbas-izgltbas-iestdm-identifikcijas-numurs-jpd2016114mi

Līgums

instrukcija.pdf

Lemums (705.09 kb)
Pielikumi (60.24 kb)