3.4 °C, 5.4 m/s, 85.3 %

JPD2016/118/MI

JPD2016/118/MI

Kontaktpersona: Iepirkuma komisijas sekretāre Indra Soldāne, e-pasta adrese: Indra.Soldane@dome.jelgava.lv, tālr. 63005546; fakss: 63005511 un Dace Dimanta, e-pasta adrese: Dace.Dimanta@dome.jelgava.lv, tālr. 63005484, fakss: 63005511.

 

Līgumi_1._2._3.daļa – http://jip.jelgava.lv/publiskie-iepirkumi/izpilditie-iepirkumi/1203-sporta-inventra-un-aprkojuma-piegde-jelgavas-pilstas-pavaldbas-izgltbas-iestdm-identifikcijas-nr-jpd2016118mi

 

Līgums

Instrukcija.pdf

3 Pielikums (417.53 kb)
LEMUMS 1 DAKA (74.75 kb)
LEMUMS 2 DAKA (78.52 kb)
LEMUMS 3 DAKA (75.83 kb)
Pielikumi Nr 1 un Nr 2 (32.29 kb)