1.6 °C, 1.3 m/s, 85.9 %

JPD2016/126/MI

JPD2016/126/MI

Kontaktpersona:
Indra Soldāne, e-pasts: Indra.Soldane@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005546; fakss 63005511
Vaira Jurēvica, e-pasts: Vaira.Jurevica@dome.jelgava.lv,  tālrunis 63005584

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 38.panta trešo daļu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu, iepirkums tiek organizēts saskaņā ar PIL 8.2pantu, nepiemērojot šā panta ceturto un piekto daļu (PIL 8.2panta sešpadsmitās daļas 2.punkts), jo atklātā konkursā „Formas tērpu un apavu piegāde pašvaldības iestādei “Jelgavas pilsētas pašvaldības policija”, identifikācijas Nr.JPD2016/17/AK netika saņemti piedāvājumi 2.daļā „Kreklu piegāde”

Līgums

LĒMUMS (61.9 kb)