-6.4 °C, 2.9 m/s, 90.5 %

JPD2016/131/MI

JPD2016/131/MI

Kontaktpersona: iepirkuma komisijas sekretāre Indra Soldāne
e-pasta adrese: indra.soldane@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005546; fakss 63005511

LĒMUMS.pdf