-6.4 °C, 2.9 m/s, 90.5 %

JPD2016/133/MI

JPD2016/133/MI

Kontaktpersona: Iepirkuma komisijas sekretāre Anna Rubene, e-pasta adrese: Anna.Rubene@dome.jelgava.lv, tālr. 63005519; fakss: 63005511.

Līgums – http://jip.jelgava.lv/publiskie-iepirkumi/izpilditie-iepirkumi/1220-rekrecijas-telpas-izveide-jelgavas-pilstas-pavaldbas-izgltbas-iestd-jelgavas-2interntpamatskola-identifikcijas-nr-jpd2016133mi

Līgums

Lēmums (462.39 kb)