11.7 °C, 3.6 m/s, 83.6 %

JPD2016/138/MI

JPD2016/138/MI

Kontaktpersonas:
1. par Tehnisko specifikāciju Jelgavas pilsētas domes Finanšu nodaļas vadītāja Ināra Krīgere, e-pasta adrese: Inara.Krigere@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005525.
2. par iepirkuma norisi iepirkuma komisijas sekretāre Dace Dimanta, e-pasta adrese: Dace.Dimanta@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005484; fakss 63005511.

Līgums

Lēmums (86.95 kb)
Līgums 138 MI (294.22 kb)