-3.4 °C, 3.8 m/s, 91 %

JPD2016/142/MI

JPD2016/142/MI

 Kontaktpersona: iepirkuma komisijas sekretāre Indra Soldāne
e-pasta adrese: Indra.Soldane@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005546; fakss 63005511

Līgums – http://www.kultura.jelgava.lv/mes/iepirkumi/jelgavas-pilsetas-pi-kultura-iepirkumi/timekla-vietnu-wwwkulturajelgavalv-un-fe/?mode=read

Līgums

VIENOŠANĀS (445.13 kb)
LĒMUMS (121.96 kb)