-3 °C, 2.6 m/s, 93.4 %

JPD2016/15/AK

JPD2016/15/AK

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2016.gada 29.augustam plkst. 14.00 Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā, Lielā ielā 11, Jelgavā, LV-3001, 131.kabinetā, darbdienās: pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 Piedāvājums jāiesniedz līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.30.

Kontaktpersona, kura tiesīga sniegt organizatorisku informāciju par konkursu: Komisijas sekretāre Dace Dimanta, e-pasts: Dace.Dimanta@dome.jelgava.lv,  tālrunis 63005484 un Anna Rubene, e-pasts: Anna.Rubene@dome.jelgava.lv ,  tālrunis 63005519.

 

Iepirkuma rezultāti:
līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam – SIA „KULK” (reģistrācijas Nr.41703007150). Pretendenta SIA „KULK” piedāvātā cena (bez pievienotās vērtības nodokļa) ir 129 900,00 EUR (viens simts divdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti euro 00 centi).

Nolikums.pdf

1 pielik FINANSU PIEDAVAJUMS (21.64 kb)
2 pielik KVALIFIKACIJA (156 kb)
3 pielik TEHN SPECIFIK (1.3 mb)
4 pielik TEHN PIEDAVAJUMS (21.67 kb)
5 pielik LIGUMA PROJEKTS (39.31 kb)