1.7 °C, 1.1 m/s, 85 %

JPD2016/154/MI

JPD2016/154/MI

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2pantu, nepiemērojot panta ceturto un piekto daļu, tā kā iepirkuma priekšmets ir Publisko iepirkumu likuma 2.pielikumā „Sociālie un citi īpaši pakalpojumi” minētais pakalpojums (Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitās daļas 1.punkts)

Līgums

LĒMUMS.pdf