-5.4 °C, 4 m/s, 84.9 %

JPD2016/158/MI

JPD2016/158/MI

(id.Nr.JPD2016/158/MI)
Kontaktpersona: iepirkuma komisijas sekretāre Dace Dimanta
e-pasta adrese: Dace.Dimanta@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005484; fakss 63005511.

Līgums

Autoruzraudzības līgums (1.04 mb)
Lēmums (52.45 kb)
Līgums (28.05 kb)