20 °C, 3 m/s, 48 %

JPD2016/17/AK

JPD2016/17/AK

Kontaktpersona, kura tiesīga sniegt organizatorisku informāciju par konkursu:

    komisijas sekretāre Indra Soldāne, e-pasts: Indra.Soldane@dome.jelgava.lv,  tālrunis 63005546.
    komisijas sekretāre Dace Dimanta, e-pasts: Dace.dimanta@dome.jelgava.lv  tālrunis 63005484.

 

Iepirkuma rezultāti:
2.daļa – saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38.panta pirmo daļu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu izbeigt iepirkuma procedūru iepirkuma 2.daļā, jo nav saņemti piedāvājumi.

1.daļa – lēmuma pieņemšanas datums 20.09.2016.
SIA – ražošanas komerciālā firma “ASTARO” (reģistrācijas Nr.40003085857)
Līgumcena – 9891,00 EUR (bez PVN)

3.daļa – lēmuma pieņemšanas datums 20.09.2016.
SIA – ražošanas komerciālā firma “ASTARO” (reģistrācijas Nr.40003085857)
Līgumcena – 6380,00 EUR (bez PVN)

5.daļa – lēmuma pieņemšanas datums 20.09.2016.
SIA “SYNERGY” (reģistrācijas Nr.40103255297)
Līgumcena – 4642,50 EUR (bez PVN)

6.daļa – lēmuma pieņemšanas datums 20.09.2016.
SIA “SYNERGY” (reģistrācijas Nr.40103255297)
Līgumcena – 5270,00 EUR (bez PVN)

7.daļa – lēmuma pieņemšanas datums 20.09.2016.
SIA “SYNERGY” (reģistrācijas Nr.40103255297)
Līgumcena – 3930,40 EUR (bez PVN)

8.daļa – lēmuma pieņemšanas datums 20.09.2016.
SIA “RISO LTD” (reģistrācijas Nr.40103048490)
Līgumcena – 3363,00 EUR (bez PVN)

10.daļa – lēmuma pieņemšanas datums 20.09.2016.
SIA “SYNERGY” (reģistrācijas Nr.40103255297)
Līgumcena – 15 960,00 EUR (bez PVN)

4.daļa – lēmuma pieņemšanas datums 27.09.2016.
SIA “LOLA DIZAINS LV” (reģistrācijas Nr.40103745698)
Līgumcena – 10 332,09 EUR (bez PVN)

9.daļa – saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38.panta pirmo daļu izbeigt atklātu konkursu attiecīgajā daļā, jo pretendenta SIA “RISO LTD” iesniegtais piedāvājums neatbilst atklātā konkursa nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām.

Nolikums.pdf

Pielikumi (2.73 mb)