25.7 °C, 2.5 m/s, 38 %

JPD2016/2/SP

JPD2016/2/SP

Rezultāti:

1.daļai “Meta ar devīzi “2244AV” realizācija”
Aijai Ziemeļniecei
Līgumcena 2 000 EUR (divi tūkstoši euro 00 centi).

2.daļai “Meta ar devīzi “MAN2015” realizācija”
Natalijai Ņitavskai
Līgumcena 2 000 EUR (divi tūkstoši euro 00 centi).

3.daļai “Mets ar devīzi “Vides pretstati” realizācija”
SIA „Galantus” (reģistrācijas Nr. 41203011879)
Līgumcena 1652,89 EUR (viens tūkstotis seši simti piecdesmit divi euro 89 centi) bez PVN.
 
4.daļai “Mets ar devīzi “Vides matrica” realizācija”,
SIA „Galantus” (reģistrācijas Nr. 41203011879)
Līgumcena 1652,89 EUR (viens tūkstotis seši simti piecdesmit divi euro 89 centi).
bez PVN.
 
5.daļai “Mets ar devīzi “Zaļš2015” realizācija”
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Alejas projekti” (reģistrācijas Nr.43603025529)
Līgumcena 1652,89 EUR (viens tūkstotis seši simti piecdesmit divi euro 89 centi) bez PVN.