2.5 °C, 2.7 m/s, 92.7 %

JPD2016/21/MI

JPD2016/21/MI

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2016.gada 12.maijam plkst. 16.00 Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā, Lielā ielā 11, Jelgavā, LV-3001, 131.kabinetā, darbdienās: pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.30

Kontaktpersona: komisijas sekretāre Anna Rubene
e-pasts: Anna.Rubene@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005519

Rezultāti:
Uzvarētājs – SIA „Saltums Kandavā”, reģistrācijas Nr.49202002956
Iegūtais punktu skaits 99.96