-3.2 °C, 2.9 m/s, 93.7 %

JPD2016/21/SP

JPD2016/21/SP

No Iepirkumu uzraudzības biroja 30.08.2016. ir saņemta atļauja Nr.2-3/2672 par sarunu procedūtras piemērošanu, saskaņā ar PIL 63.p. pirmās daļas otro punktu

Par sarunu proceduru 24aug2016.docx