23.8 °C, 7.9 m/s, 50.8 %

JPD2016/3/AK

JPD2016/3/AK

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2016.gada 4.aprīlim plkst. 15.00 Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā, Lielā ielā 11, Jelgavā, LV-3001, 131.kabinetā, darbdienās: pirmdienās no plkst.8.00 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst.8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst.8.00 līdz 14.30.

Kontaktpersona, kura tiesīga sniegt organizatorisku informāciju par konkursu: Komisijas sekretāre Anna Rubene, e-pasts: Anna.Rubene@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005519.

 

Iepirkuma rezultāti:
1.daļā “Transporta pakalpojumu nodrošināšana Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādei “Jelgavas izglītības pārvalde” un tās pārraudzībā esošajām Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm” vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības piešķirt:
1.    SIA „Rixco”, reģistrācijas Nr. 43603017555, iegūtais punktu skaits ir 75.99;
2.    SIA „ Hansabuss Latvia”, reģistrācijas Nr. 40003812723, iegūtais punktu skaits ir 71.92;
3.    SIA „AUTO STARTS TŪRE”, reģistrācijas Nr. 43603022043, iegūtais punktu skaits ir 59.15.
 
2.daļā “Transporta pakalpojumu nodrošināšana Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādei “Kultūra”” atzīt un vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības piešķirt:
1.    SIA „Rixco”, reģistrācijas Nr. 43603017555, iegūtais punktu skaits ir 75.99;
2.    SIA „ Hansabuss Latvia”, reģistrācijas Nr. 40003812723, iegūtais punktu skaits ir 71.92;
3.    SIA „AUTO STARTS TŪRE”, reģistrācijas Nr. 43603022043, iegūtais punktu skaits ir 59.15.
 
3.daļā “Transporta pakalpojumu nodrošināšana Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādei “Sporta servisa centrs” un tās pārraudzībā esošajām Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm” vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības piešķirt:
1.    SIA „Rixco”, reģistrācijas Nr. 43603017555, iegūtais punktu skaits ir 75.99;
2.    SIA „ Hansabuss Latvia”, reģistrācijas Nr. 40003812723, iegūtais punktu skaits ir 67.09;
3.    SIA „AUTO STARTS TŪRE”, reģistrācijas Nr. 43603022043, iegūtais punktu skaits ir 59.15.
 
Lēmumi visās iepirkuma daļās pieņemti 2016.gada 29.aprīlī.

Nolikums.pdf

Atbildes (88.18 kb)
Grozijumi (422.5 kb)
Pielikumi (72.3 kb)