2.6 °C, 2.5 m/s, 92.6 %

JPD2016/38/MI

JPD2016/38/MI

Kontaktpersona – iepirkuma Komisijas sekretāre Indra Soldāne, tālrunis 63005546
e-pasta adrese: Indra.Soldane@dome.jelgava.lv.

Līgums

LĒMUMS.pdf