-3.6 °C, 1.8 m/s, 78.3 %

JPD2016/4/AK

JPD2016/4/AK

 Piedāvājums jāiesniedz līdz 2016.gada 22.aprīlim plkst. 11.00 Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā, Lielā ielā 11, Jelgavā, LV-3001, 131.kabinetā, darbdienās: pirmdienās no plkst.8.00 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst.8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst.8.00 līdz 14.30.
 
Kontaktpersona, kura tiesīga sniegt organizatorisku informāciju par konkursu: Komisijas sekretāre Dace Dimanta, e-pasts: Dace.Dimanta@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005484.

 

Rezultāti:
Par uzvarētājiem atklātā konkursa „”, identifikācijas Nr.JPD2016/4/AK:
1.daļā “Nekustamā īpašuma apdrošināšanas pakalpojumu nodrošināšana” atzīti un vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības piešķirtas sekojošiem pretendentiem, kuru piedāvājumi atbilst iepirkuma nolikuma nosacījumiem un ir ar viszemāko piedāvāto cenu:
1.    AAS “Baltijas Apdrošināšanas Nams”, reģistrācijas Nr.40003494976 (piedāvātā cena – EUR 2 261,91);
2.    AAS “BTA Baltic Insurance Company”, reģistrācijas Nr.40103840140 (piedāvātā cena – EUR 1 895,00);
3.    Compensa Vienna Insurance Group UADB Latvijas filiāle, reģistrācijas Nr.40103942087 (piedāvātā cena – EUR 2 855,61);
4.    AAS “Gjensidige Baltic”, reģistrācijas Nr.50003210451 (piedāvātā cena – EUR 2 323,20);
5.    AAS “BALTA”, reģistrācijas Nr.40003049409 (piedāvātā cena – EUR 2 476,00).

Pamatojoties uz atklātā konkursa nolikuma 10.17.punktu, apdrošināšanas līgumu (polišu) slēgšanas tiesības atklātā konkursa nolikuma 2.pielikuma “Tehniskā specifikācija” 11.punktā noteiktajam termiņam piešķirtas AAS “BTA Baltic Insurance Company”, reģistrācijas Nr.40103840140.
 
 2.daļā “Transportlīdzekļu apdrošināšanas (OCTA un KASKO) pakalpojumu nodrošināšana” atzīti un vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības piešķirtas sekojošiem pretendentiem, kuru piedāvājumi atbilst iepirkuma nolikuma nosacījumiem un ir ar viszemāko piedāvāto cenu:
1.ERGO Insurance SE Latvijas filiāle, reģistrācijas Nr.40103599913 (piedāvātā cena – EUR   8 176,32);
2.    AAS “BTA Baltic Insurance Company”, reģistrācijas Nr.40103840140 (piedāvātā cena – EUR 5 596,00);
3.    Compensa Vienna Insurance Group UADB Latvijas filiāle, reģistrācijas Nr.40103942087 (piedāvātā cena – EUR 5 769,00);
4.    AAS “Gjensidige Baltic”, reģistrācijas Nr.50003210451 (piedāvātā cena – EUR 6 201,00);
5.    AAS “BALTA”, reģistrācijas Nr.40003049409 (piedāvātā cena – EUR 3 359,27).

Pamatojoties uz atklātā konkursa nolikuma 10.17.punktu, apdrošināšanas līgumu (polišu) slēgšanas tiesības atklātā konkursa nolikuma 3.pielikuma “Tehniskā specifikācija” pielikumā noteiktajam termiņam piešķirtas AAS “BALTA”, reģistrācijas Nr.40003049409.
 
Lēmuma pieņemšanas datums – 2016.gada 10.maijs.

2016.gada 26.maijā pieņemts lēmums iepirkuma 1.daļā “Nekustamā īpašuma apdrošināšanas pakalpojumu nodrošināšana” vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības piešķirt pretendentam ERGO Insurance SE Latvijas filiāle, reģistrācijas Nr.40103599913, kura piedāvājums atbilst iepirkuma nolikuma nosacījumiem un ir ar nākošo zemāko cenu.
Pretendents Compensa Vienna Insurance Group UADB Latvijas filiāle atteicās slēgt vispārīgo vienošanos.
Saskaņā ar iepirkuma komisijas 2016.gada 10.maija lēmumu un 2016.gada 26.maija lēmumu, vispārīgās vienošanās dalībnieki ir sekojošā sastāvā:
1.        AAS “Baltijas Apdrošināšanas Nams”, reģistrācijas Nr.40003494976 (piedāvātā cena – EUR 2261,91);
2.        AAS “BTA Baltic Insurance Company”, reģistrācijas Nr.40103840140 (piedāvātā cena – EUR 1895,00);
3.        AAS “Gjensidige Baltic”, reģistrācijas Nr.50003210451 (piedāvātā cena – EUR 2 323,20);
4.        AAS “BALTA”, reģistrācijas Nr.40003049409 (piedāvātā cena – EUR 2 476,00);
5.        ERGO Insurance SE Latvijas filiāle, reģistrācijas Nr.40103599913 (piedāvātā cena – EUR 3610,00).

NOLIKUMS.pdf

4 Pielikums (34.58 kb)
Grozijumi (19.57 kb)
ieinteresetajiem piegadatajiem 0704 (63.89 kb)
ieinteresetajiem piegadatajiem 1404 (38.74 kb)
Ieinteresetajiem piegadatajiem (947.55 kb)
Izglitibas parvaldes nek ipasumi (23.91 kb)
Pielikumi (80.15 kb)