15.3 °C, 3.5 m/s, 61.9 %

JPD2016/40/MI

JPD2016/40/MI

Iepirkums tiek organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2pantu, nepiemērojot panta ceturto un piekto daļu, jo iepirkuma priekšmets ir Publisko iepirkumu likuma 2.pielikuma „B” daļas pakalpojums (Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitās daļas 1.punkts).

Līgums

Lēmums.pdf