16.2 °C, 1.6 m/s, 81.9 %

JPD2016/5/AK

JPD2016/5/AK

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2016.gada 18.aprīlim plkst. 14.00 Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā, Lielā ielā 11, Jelgavā, LV-3001, 131.kabinetā, darbdienās: pirmdienās no plkst.8.00 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst.8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst.8.00 līdz 14.30.

Kontaktpersona: komisijas sekretāre Dace Dimanta 63005484, e-pasts: dace.dimanta@dome.jelgava.lv.

 

Iepirkuma rezultāti:
līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA „KULK”, reģistrācijas Nr. 41703007150, līgumcena 79 101,52 euro (septiņdesmit deviņi tūkstoši viens simts viens euro 52 centi)

NOLIKUMS.pdf

ieinteresetajiem piegadatajiem (36.84 kb)
Pielikumi (108.75 kb)