14.5 °C, 5.9 m/s, 71.1 %

JPD2016/59/MI

JPD2016/59/MI

Kontaktpersona: Iepirkuma komisijas sekretāre Indra Soldāne
e-pasta adrese: Indra.Soldane@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005546;

Līgums 1. un 3.daļa:
http://jip.jelgava.lv/publiskie-iepirkumi/izpilditie-iepirkumi/1156-telpu-remontdarbi-jelgavas-pilstas-pavaldbas-pirmsskolas-izgltbas-iestds-idnrjpd201659mi

Līgums

LEMUMS 1 DAKA (71.34 kb)
LEMUMS 2 DAKA (63.94 kb)
LEMUMS 3 DAKA (76.95 kb)