25.4 °C, 2.4 m/s, 42.1 %

JPD2016/7/AK

JPD2016/7/AK

Kontaktpersona, kura tiesīga sniegt organizatorisku informāciju par konkursu: Komisijas sekretāre Anna Rubene 63005519, e-pasts: Anna.Rubene@dome.jelgava.lv

 

Rezultāti:
Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas –
SIA „ ESTONIAN, LATVIAN & LITHUANIAN ENVIRONMENT” (reģistrācijas Nr. 40003374818).
Pretendenta SIA „ ESTONIAN, LATVIAN & LITHUANIAN ENVIRONMENT” piedāvātā cena (bez pievienotās vērtības nodokļa) ir 44700.00 EUR (četrdesmit četri tūkstoši septiņi simti euro 00 centi).

Nolikums.pdf

Ieinteresetajiem(1) (362.01 kb)
Ieinteresetajiem(2) (412.57 kb)
Ieinteresetajiem (378.35 kb)
Pielikumi (74.79 kb)
Programmu ietekmes uz vidi novertejumam transporta parvada (tilta) izbuvei par Lielupi un Driksas up (426.11 kb)
Ziemelu parvads (43.88 mb)