20.4 °C, 3.9 m/s, 66.6 %

JPD2016/75/MI

JPD2016/75/MI

Kontaktpersona: iepirkuma komisijas sekretāre Indra Soldāne, e-pasts: Indra.Soldane@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005546; fakss: 63005511
 
Līgums_1.daļa:
http://jip.jelgava.lv/publiskie-iepirkumi/izpilditie-iepirkumi/1169-rotau-laukumu-aprkojuma-izgatavoana-piegde-un-uzstdana-jelgavas-pilstas-pavaldbas-pirmskolas-izgltbas-iestdm-idnrjpd201675mi

Līgums_4.daļa
“http://jip.jelgava.lv/publiskie-iepirkumi/izpilditie-iepirkumi/1169-rotau-laukumu-aprkojuma-izgatavoana-piegde-un-uzstdana-jelgavas-pilstas-pavaldbas-pirmskolas-izgltbas-iestdm-idnrjpd201675mi

Līgums_3.daļa:
http://jip.jelgava.lv/publiskie-iepirkumi/izpilditie-iepirkumi/1169-rotau-laukumu-aprkojuma-izgatavoana-piegde-un-uzstdana-jelgavas-pilstas-pavaldbas-pirmskolas-izgltbas-iestdm-idnrjpd201675mi

Līgums_5.daļa:
http://jip.jelgava.lv/publiskie-iepirkumi/izpilditie-iepirkumi/1169-rotau-laukumu-aprkojuma-izgatavoana-piegde-un-uzstdana-jelgavas-pilstas-pavaldbas-pirmskolas-izgltbas-iestdm-idnrjpd201675mi

Lēmums_2.daļa: Iepirkuma komisija nolemj pārtraukt iepirkumu, jo saņemtie piedāvājumi pārsniedz pasūtītājam pieejamos finanšu resursus.

Lēmuma pieņemšanas datums: 21.06.2016.

LEMUMS 1 dala (68.57 kb)
LEMUMS 2 dala (49.76 kb)
LEMUMS 3 dala (78.42 kb)
LEMUMS 4 dala (63.22 kb)
LEMUMS 5 dala (64.63 kb)