18.3 °C, 2.7 m/s, 78.4 %

JPD2016/8/AK

JPD2016/8/AK

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2016.gada 4.jūlijam plkst. 16.00 Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā, Lielā ielā 11, Jelgavā, LV-3001, 131.kabinetā, darbdienās: pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 Piedāvājums jāiesniedz līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.30.

Kontaktpersona, kura tiesīga sniegt organizatorisku informāciju par konkursu: Komisijas sekretāre Dace Dimanta, e-pasts: Dace.Dimanta@dome.jelgava.lv,  tālrunis 63005484.

 

Iepirkuma rezultāti:
Lēmuma pieņemšanas datums:  15.07.2016.
Uzvarētājs:  SIA „Sanart”, reģistrācijas Nr.44103043748
Līgumcena: 158 543.56 euro bez PVN

Lēmuma pieņemšanas datums: 16.08.2016.
Lēmums: pārtraukt atklāto konkursu „”, identifikācijas Nr.JPD2016/8/AK, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 56.panta piekto daļu.

Lēmuma pieņemšanas datums: 06.10.2016.
1. atcelt 2016.gada 16.augusta lēmumu pārtraukt konkursu, kas tika pieņemts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 56.panta 5.daļu;
2. pārtraukt konkursu, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38. panta otro daļu.

NOLIKUMS.pdf

Lokala tame I (60 kb)
Lokala tame II (103.5 kb)
piegadatajiem (333.84 kb)
PIELIKUMI (267 kb)
Tehniskais projekts (4.23 mb)
Tehniskais projekts 2 (1.14 mb)
Tehniskais projekts 3 (4.59 mb)