20.4 °C, 3.9 m/s, 66.6 %

JPD2016/80/MI

JPD2016/80/MI

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu, nepiemērojot panta ceturto un piekto daļu, tā kā iepirkuma priekšmets ir Publisko iepirkumu likuma 2.pielikumā minētie pakalpojumi (Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitās daļas 1.punkts)

Līgums

LĒMUMS.pdf