-6 °C, 3.1 m/s, 87.9 %

JPD2016/85/MI

JPD2016/85/MI

Kontaktpersona: Iepirkuma komisijas sekretāre Indra Soldāne
e-pasta adrese: Indra.Soldane@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005546

Līgums_1.daļa:
http://jip.jelgava.lv/publiskie-iepirkumi/izpilditie-iepirkumi/1174-qtelpu-remontdarbi-2-divs-jelgavas-pilstas-pavaldbas-izgltbas-iestdsq-idnrjpd201685mi
Lēmums_2.daļa: Iepirkuma komisija nolemj pārtraukt iepirkumu, jo saņemtie piedāvājumi pārsniedz pasūtītājam pieejamos finanšu resursus.

Lēmuma pieņemšanas datums: 12.07.2016.

INSTRUKCIJA.pdf

1 pielikums (269.87 kb)
2 pielikums (38.19 mb)
LEMUMS 1 dala (68.04 kb)
LEMUMS 2 dala (63.52 kb)