5 °C, 5 m/s, 88.6 %

JPD2016/86/MI

JPD2016/86/MI

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu, nepiemērojot panta ceturto daļu, jo iepirkuma priekšmets ir Publisko iepirkumu likuma 2.pielikumā minētie pakalpojumi (Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitās daļas 1.punkts)

Vispārīgā vienošanās:
http://zrkac.lv/index.php?view=parmums&id=100

Līgums

LĒMUMS.pdf