14.7 °C, 2.2 m/s, 95.7 %

JPD2016/89/MI

JPD2016/89/MI

Kontaktpersona: Iepirkuma komisijas sekretāre Indra Soldāne
e-pasta adrese: Indra.Soldane@dome.jelgava.lv, tālr. 63005546; fakss: 63005511

 

Līgumattiecības ar SIA “Latbūvnieks” pārtrauktas –  http://jip.jelgava.lv/publiskie-iepirkumi/izpilditie-iepirkumi/1176-jelgavas-pilstas-pavaldbas-izgltbas-iestdes-jelgavas-2interntpamatskola-telpu-vienkrota-atjaunoana-1krta-idnrjpd201689mi%20informācija%20par%202.internātpamatskolas  

Līgums

INSTRUKCIJA.pdf

LEMUMS (65.83 kb)
Pielikumi (38.19 mb)