7.3 °C, 4.3 m/s, 48 %

JPD2016/90/MI

JPD2016/90/MI

Kontaktpersona: iepirkuma komisijas sekretāre Anna Rubene, e-pasts: Anna.Rubene@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005519; fakss: 63005511

 Līgums – 2., 6., 7., 10., 12., 14., 15. un 16. daļā – http://jip.jelgava.lv/publiskie-iepirkumi/izpilditie-iepirkumi/1194-prtikas-preu-piegde-jelgavas-pilstas-pavaldbas-izgltbas-iestdes-jelgavas-amatu-vidusskola-mcbu-procesa-nodroinanai-identifikcijas-nrjpd201690mi
Līgums 8.daļā – http://jip.jelgava.lv/publiskie-iepirkumi/izpilditie-iepirkumi/1194-prtikas-preu-piegde-jelgavas-pilstas-pavaldbas-izgltbas-iestdes-jelgavas-amatu-vidusskola-mcbu-procesa-nodroinanai-identifikcijas-nrjpd201690mi

 Līgumi – 1.,4.,5.,9.,11.,13.daļā  http://jip.jelgava.lv/publiskie-iepirkumi/izpilditie-iepirkumi/1194-prtikas-preu-piegde-jelgavas-pilstas-pavaldbas-izgltbas-iestdes-jelgavas-amatu-vidusskola-mcbu-procesa-nodroinanai-identifikcijas-nrjpd201690mi

Līgums 3.daļā  – http://jip.jelgava.lv/publiskie-iepirkumi/izpilditie-iepirkumi/1194-prtikas-preu-piegde-jelgavas-pilstas-pavaldbas-izgltbas-iestdes-jelgavas-amatu-vidusskola-mcbu-procesa-nodroinanai-identifikcijas-nrjpd201690mi

Līgums

Instrukcija.pdf

4 d (97.65 kb)
4 pielikums (33.92 kb)
5 d (96.64 kb)
9 dal (94.58 kb)
11 d (94.9 kb)
13 d (93.6 kb)
leem Nr1 (95.63 kb)
lem Nr3 (95.06 kb)
Lemums 1 dalai (70.93 kb)
Lemums 2 dalai (61.17 kb)
Lemums 3 dalai (60.2 kb)
Lemums 4 dalai (61.7 kb)
Lemums 5 dalai (60.92 kb)
Lemums 6 dalai (60.92 kb)
Lemums 7 dalai (59.31 kb)
Lemums 8 dalai (61.25 kb)
Lemums 9 dalai (59.74 kb)
Lemums 10 dalai (59.1 kb)
Lemums 11 dalai (60.48 kb)
Lemums 12 dalai (60.85 kb)
Lemums 13 dalai (59.53 kb)
Lemums 14 dalai (61.57 kb)
Lemums 15 dalai (60.25 kb)
Lemums 16 dalai (59.62 kb)
Pielikumi (57.71 kb)