15.8 °C, 1.4 m/s, 84.2 %

JPD2016/91/MI

JPD2016/91/MI

Kontaktpersona: Iepirkuma komisijas sekretāre Indra Soldāne, e-pasta adrese: Indra.Soldane@dome.jelgava.lv, tālr. 63005546; fakss: 63005511 un Dace Dimanta, e-pasta adrese: Dace.Dimanta@dome.jelgava.lv, tālr. 63005484, fakss: 63005511.

Noslēgtie līgumi http://jip.jelgava.lv/publiskie-iepirkumi/izpilditie-iepirkumi/1185-demonstrcijas-tehnikas-piegde-un-uzstdana-jelgavas-pilstas-pavaldbas-izgltbas-iestdm-identifikcijas-numurs-jpd201691mi

Līgums

Instrukcija.pdf

LEMUMS 1 DAKA (93.9 kb)
LEMUMS 2 DAKA (68.78 kb)
LEMUMS 3 DAKA (53.51 kb)
LEMUMS 4 DAKA (53.33 kb)
LEMUMS 5 DAKA (34.8 kb)
LEMUMS 6 DAKA (53.7 kb)
Pielikumi (152.4 kb)