18.3 °C, 2.7 m/s, 78.4 %

JPD2016/99/MI

JPD2016/99/MI

Kontaktpersona: Iepirkuma komisijas sekretāre:
Indra Soldāne, e-pasta adrese: Indra.Soldane@dome.jelgava.lv, tālr. 63005546;
Dace Dimanta, e-pasta adrese: Dace.Dimanta@dome.jelgava.lv, tālr. 63005484.

Iepirkuma komisija pieņēma lēmumu pārtraukt iepirkumu „” (id.Nr.JPD2016/99/MI), jo nepieciešams veikt būtiskus grozījumus iepirkuma dokumentācijā un tehniskajās specifikācijās.

INSTRUKCIJA.pdf

LEMUMS (33.02 kb)
Pielikumi (83.43 kb)
PRECIZEJUMS 11 08 2016 (36.33 kb)