21.7 °C, 4.7 m/s, 91 %

JPD2017/103/MI

JPD2017/103/MI

identifikācijas Nr. JPD2017/103/MI
 
Kontaktpersona:
Iepirkuma komisijas sekretāre Dace Dimanta, e-pasta adrese: Dace.Dimanta@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005484, fakss 63005511.
Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju Renārs Urtāns, renars.urtans@dome.jelgava.lv , tālrunis 63005532

Līgums

vienosanas (465.68 kb)
LĒMUMS (48.29 kb)