24.7 °C, 2.7 m/s, 56.6 %

JPD2017/113/MI

JPD2017/113/MI

(id.Nr.JPD2017/113/MI)
 
Kontaktpersona: Iepirkuma komisijas sekretāre Indra Soldāne,
e-pasta adrese: Indra.Soldane@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005546, fakss 63005511

Līgums

Vienošanās (314 kb)
LĒMUMS (42.81 kb)