23.5 °C, 3.3 m/s, 59.1 %

JPD2017/115/AK

JPD2017/115/AK

JPD2017/115/AK
Kontaktpersona, kura tiesīga sniegt organizatorisku informāciju par konkursu: iepirkuma komisijas sekretāre Džesija Zeiferte, e-pasta adrese: dzesija.zeiferte@dome.jelgava.lv , tālrunis 63005519, fakss 63005511

 

Rezultāts:
Par konkursa uzvarētāju atzīts un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam – UAB “MultimediaMark”, reģistrācijas Nr. 125472045.
Piedāvātā līgumcena (bez pievienotās vērtības nodokļa) ir 82900.00 EUR (astoņdesmit divi tūkstoši deviņi simti euro un 00 centi).
Lēmums pieņemts 2017.gada 6.decembrī.

Zinojums (1.18 mb)