30.7 °C, 3.4 m/s, 37.2 %

JPD2017/117/AK

JPD2017/117/AK

JPD2017/117/AK
Kontaktpersona, kura tiesīga sniegt organizatorisku informāciju par konkursu: iepirkuma komisijas sekretāre Džesija Zeiferte, e-pasta adrese: dzesija.zeiferte@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005519, fakss 63005511

 

Rezultāts:
Par konkursa uzvarētāju atzīts un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam – SIA “Pilna Servisa Līzings”, reģistrācijas Nr.40003546341.
Piedāvātā līgumcena (bez pievienotās vērtības nodokļa) ir 119 031.12 EUR (viens simts deviņpadsmit tūkstoši trīsdesmit viens euro un 12 centi).
Lēmums pieņemts 2017.gada 22.novembrī.

Zinojums (860.82 kb)