27.2 °C, 3.4 m/s, 63.9 %

JPD2017/124/MI

JPD2017/124/MI

Identifikācijas Nr. JPD2017/124/MI

 

Kontaktpersona – iepirkuma komisijas sekretāre Džesija Zeiferte, e-pasta adrese: dzesija.zeiferte@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005519, fakss 63005511.

Līgums

Lemums (276.3 kb)