19.1 °C, 3.9 m/s, 69.3 %

JPD2017/134/MI

JPD2017/134/MI

(id.Nr.JPD2017/134/MI)
Kontaktpersona – iepirkuma komisijas sekretāre Dace Dimanta
e-pasta adrese: Dace.Dimanta@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005484, fakss 63005511
 
Iepirkuma komisija pieņēma lēmumu pārtraukt iepirkumu, jo nepieciešams veikt būtiskus grozījumus iepirkuma dokumentācijā

LĒMUMS (18.43 kb)